Arhivă pentru Octombrie, 2009

Cineva

Posted in poetry on Octombrie 25, 2009 by Daniela Voicu

Cineva

Daniela Voicu

Cineva vine, cineva pleacă

Mereu sufletul meu e o gară

Unde sentimentele asteaptă

Să  ia un tren potrivit…

Nici prea departe,

Sau mult prea aprope, cine va şti

Dacă tu vei fi

Acela…

Aşteptarea

Vine şi pleacă odata cu

vântul

Tomnatic atingându-mi

Buzele cu un sărut rece

Şi frunze de ceaţă.

Cineva va  veni şi va rămâne

cândva ,

să aştepte sentimentele mele

într-o gară în lume.

somebody

by daniela voicu

somebody come, someone leave

always my soul is a station

where the sentiments  waiting

to take a suitable  train

not too far

or too much closer, who knows

if you will be

That one

The waiting

Come and go

along with the autumnal wind

touching my lips with one cold kiss

and fog leaves

somebody will come and will remain

once,

to wait  my sentiments

in  one station in a world

Reclame